Marketing audit és stratégia

A cégek általában sokrétű marketingaktivitást végeznek piacukon. A marketing sok szempontból olyan, mint a háború, pont az a három dolog kell hozzá: pénz, pénz, pénz. De nagyon nem mindegy, hogy mennyi. Sok cégnél azt látni, hogy a megszokott vágányon történik a reklámozás, a tavalyi budget keretek és aktivitások alapján összeáll a következő évi terv esetleg minimális korrigálással, és nem történik igazi tervezés.

Marketing audit. Növekvő oszlopdiagramok mögött egy szem.

Mit jelent a marketing audit?

Marketing audit

A marketing audit a marketing tevékenységek olyan átfogó elemzése, amely összeveti a vállalat marketing tevékenységét a vállalati célokkal, vállalati stratégiával.

A marketing audit célja

A marketingaudit célja a meglévő marketingstratégia feltárása, erősségeinek bemutatása, további lehetőségek keresése. A fő cél általában középtávon a vállalat marketingkommunikációjának hatékonyabbá, költséghatékonyabbá tétele, ezáltal a cég jövedelmezőségénak a javítása.

A marketing audit részei

Kompetenciák felmérése

Bár magától értetődőnek tűnhet, soke esetben már az elemzés első lépése is tartogathat meglepetéseket. A cégek általában tisztában vannak aalpvető képességükkel, hiszen ez alapján végzik a tevékenységüket. De biztosan tisztában vagyunk az összessel? Nincs esetleg olyan képességünk amit egyáltalán nem használunk ki? Vagy csak részben? Esetleg kihasználhatnánk hatékonyabban?

SWOT elemzés

A kompetenciák, képességek felmérésében segít a SWOT elemzés. Az erősségek, gyengeségek horizontja felméri a jelen állapotát, a lehetőségek és a veszélyek pedig segítenek megbirkózni a jövő kihívásaival.

Termékportfólió elemzés

Sok esetben olyan termékek, szolgáltatások előállításába, promotálásába fektetnek a cégek energiákat, amelyeket el kellene engedniük annak érdekében, hogy hatékonyabban működhessenek. A BCG-mátrix az egyik eszköze annak, hogy felmérjük, mely termékekben rejlik piaci növekedési lehetőség, illetve melyeknek milyen a jelen piaci részesedésük. Ezt összevetjük a forgalmi és profit eredményekkel, a termékek árával, illetve az erőforrás (alapanyag, gyártási kapacitás) eredményekkel. Az adatok tükrében javaslatot teszünk a portfólió hatékonyabbát tételére.

Értékesítési csatornák elemzése

A marketinges 4P alappillérből az egyik a Place, az értékesítés helye. Biztosan ott vagyunk minden lehetséges értékesítési csatornában, amely bevételt hozhat számunkra? Milyen erőforrásokra lehet szükségünk, hogy újabb disztribúciós csatornákat vonjunk be annak érdekében, hogy több eladáshoz jussunk?

Versenytárs elemzés

Ahhoz, hogy el tudjuk helyezni magunkat piacunkon, szükséges a versenytársak ismerete. Alapvető fontosságú tudni, hogy hozzájuk képest milyen pozíciót foglalunk el, és melyek lehetnek azok a piaci előnyeink, amelyek segítségével meg tudjuk különböztetni magunkat tőlük, és piaci előnyre tehetünk szert velük szemben.

Misszió, vízió, azaz küldetés és vállalati jövőkép

Van vállalti küldetésünk? Esetleg jövőképünk? A KKV szektorban sok cégnek az a válasza, hogy nincs. Sokaknak, akiknél van, pedig nem szerves alapjai a stratégiának, amolyan kötelező elemként jöttek létre korábban. Pedig mindkettőnek igazán csak úgy van értelme, ha szervesen kapcsolatban áll a stratégiával, annak pillérjeként funkcionál, és élő tartalommal bír.

Célok elemzése

A marketing stratégia akkor működik jól, ha valós kapcsolatban áll a vállalat marketing céljaival és a célok SMART azaz okos módon kerültek meghatározásra. A SMART célok ismérve a következő: konkrétak, mérhetőek, elérhetőek, relevánsak és határidőhöz kötöttek.

Célcsoport elemzés

A célcsoportjaink ismerete kulcsfontosságú a marketing területén. Cécsoport az, akit potenciális vásárólja lehet valamely szolgáltatásunknak, termékünknek. Minél specifikusabban meg tudjuk határozni, hogy kik ezek a fogyasztók, annál hatékonyabban tudjuk megcélozni őket üzeneteinkkel, és annál költséghatékonyabban tudunk értékesíteni számukra. A XXI. század elején, a digitális kor rengeteg eszközt, platformot biztosít a pontos célzáshoz, akár a mikrocélcsoportok képzéséhez.

Kommunikáció elemzése

A marketing tevékenység leginkább érzékelhető, szemmel látható része a kommunikáció. Ez az, amely nem csak a munkatársak, de a külvilág számára is érzékelhető. Fontos eleme a meglévő kommunikáció, azaz csatornák, eszközök, megjelenések elemzése, súlyozása, platformok esetleges előtérbe helyezése, vagy háttérbe vonása.

A marketing stratégia frissítése

Az elemzési folyamatok összegzése után átadásra kerül a marketing stratégia dokumentációja, részletezve az egyes kitörési pontokat, növekedési lehetőségeket a cég számára.

Hogyan és mikor készül el a marketing audit elemzése?

Mire lesz szükség a cég részéről?

Fontos tudni, hogy rendes marketing auditot nem lehet készíteni a cég megismerése, alapos feltérképezése nélkül. Ehhez természetesen rengeteg adatra van szükség, amelyet a cég bocsát az auditor rendelkezésére. A sikeres audithoz az adott cég részéről is energiát kell fektetni a folyamatba.

Emellett az audit részét képezik vállalati interjúk, beszélgetések a marketig folyamatok tekintetében fontos szerepet játszó kollégákkal. Elngedhetetlen egy-egy beszélgetés a tulajdonossal vagy ügyvezetővel, a marketingért, a sales-ért, a pénzügyért a termelésért felelő kollégával.

Mennyi ideig tart a marketing audit folyamata?

Ez nagyban függ a cégmérettől, a marketing aktivitások mértékétől, sokféleségétől, termékek számától. Tapasztalatok szerint egy alapos elemzés felmérését 1-2 hónapon belül lehet tisztességgel elkészíteni. A bekérendő adatokhoz biztosítunk sablonokat, elkészítjűk a beszélgetések menetrendjét, gördülékennyé téve a vizsgálat végrehajtását.